Dzień aktywności dziecka

Dzień aktywności dziecka

600 - 830 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, samorzutne i organizowane przez nauczyciela.

Udział dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć i prace porządkowo – gospodarcze.

Praca w małych zespołach lub indywidualnie.

Ćwiczenia poranne.

830 - 900 Śniadanie.

900 - 1015 Zajęcia z zespołem, grupą, organizowane i kierowane przez nauczyciela.

1015 - 1145 Pobyt na powietrzu. Zabawy i gry terenowe w ogrodzie z elementami sportu.

Spacery i wycieczki.

1145 - 1215 Obiad.

1215 - 1415 Odpoczynek i relaks dla dzieci regulowany przez nauczyciela; słuchanie bajek

Zajęcia indywidualne w zakresie wczesnego wspomagania dzieci.

Kontynuowanie działalności wychowawczo – dydaktycznej, zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, zajęcia dodatkowe.

Zabawa ruchowa.

1415 - 1445 Podwieczorek.

1445- 1630 Zabawy swobodne dzieci według własnej inwencji, praca nauczyciela z dzieckiem lub w małych zespołach, warsztaty komputerowe, utrwalanie nowo – poznanych treści.

Kontakty indywidualne z rodzicami.

Copyright www.goldennet.pl