Model absolwenta

Model absolwenta

otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi            

•wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

•odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego

•odpowiedzialny za swoje zachowanie

•aktywny, dociekliwy i kreatywny

zna:

•swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku

•symbole narodowe i szanuje je

•prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka

•swoje zalety i mocne strony

umie:

•akceptować siebie i innych

•komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

•obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką

•dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

•być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

•okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym

Copyright www.goldennet.pl