Rada Rodziców:  Preliminarz budżetowy

Rada Rodziców: Preliminarz budżetowy

PRELIMINARZ BUDŻETOWY RADY RODZICÓW

MP nr 1 „Akademia Malucha”

 NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

WPŁYWY

 

1.

Saldo z roku ubiegłego

2 612,27

2.

Wpływy od rodziców według zadeklarowanych składek

10 570,00

3.

Inne wpływy (kiermasze świąteczne, festyn)

1 000,00

RAZEM WPŁYWY

 

14 182,27

WYDATKI

 

1.

Koszty organizowanych imprez dla dzieci                                    10 000,00

 

mikołajki, zabawa karnawałowa, paczki, festyn rodzinny, Dzień Dziecka, rajdy rowerowe, zabawy sportowe

8 000,00

Pożegnanie absolwentów Przedszkola

1 500,00

 

Inne wydatki

500,00

2.

Pomoc materialna na rzecz placówki                                              2 000,00

 

Pomoc w zbudowaniu strony internetowej

                400,00

Wyposażenie/ materiały biurowe

1 000,00

Zakup materiałów dydaktycznych

600,00

3.

Inne koszty                                                                                         1 000,00

 

Zobowiązania z tytułu zawartych umów

                600,00

Inne wydatki

400,00

RAZEM WYDATKI

 

 

13 000,00

 

 

 

OGÓŁEM DOCHODY

 

14 182,27

 

OGÓŁEM WYDATKI

 

13 000,00

 

STAN  NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

 

1 182,27

 

 

Copyright www.goldennet.pl